top of page

Persónuverndarstefna

Viðskiptatengsl er umhugað um persónuvernd og öryggi gagna sem fyrirtækið meðhöndlar. Í
persónuverndarstefnu Viðskiptatengsla kemur fram í hvaða tilgangi persónuupplýsingum er safnað og
hvernig farið er með slík gögn. Markmið okkar er að starfsmenn, viðskiptavinir, aðrir viðsemjendur og
einstaklingar, eins og við á hverju sinni, séu upplýstir um hvernig fyrirtækið safnar og vinnur
persónuupplýsingar.
 
Ábyrgð
Viðskiptatengsl ehf. kt. 690501-2790, hér eftir nefnt Viðskiptatengsl eða fyrirtækið, vinnur eða meðhöndlar
persónuupplýsingar sem fyrirtækið safnar ýmist sem ábyrgðaraðili eða vinnsluaðili. Viðskiptatengsl hefur
aðsetur að Stórhöfða 17, 110 Reykjavík, og er ábyrgðaraðili þeirra persónuupplýsinga sem veittar eru
fyrirtækinu. Hægt er senda skriflega fyrirspurn til fyrirtækisins um meðferð persónuupplýsinga á netfangið
vidskiptatengsl@vidskiptatengsl.is.
 
Söfnun og meðhöndlun persónuupplýsinga
Viðskiptatengsl safnar upplýsingum um starfsmenn, viðskiptavini, og birgja sem fyrirtækinu er skylt að
varðveita í samræmi við lög og reglur, samninga, samþykki hins skráða eða vegna annarra lögmætra
hagsmuna ábyrgðaraðila.  
Viðskiptatengsl safnar persónupplýsingum um viðskiptavini sína í þrennskonar tilgangi; til að veita þeim
aðgang að vörum og þjónustu í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga, til að tryggja að þjónusta sé
löguð að þeirra þörfum og til að miðla til þeirra upplýsingum í markaðslegum tilgangi.  
Viðskiptatengsl safnar einungis upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að veita ráðgjöf eða þjónustu
hverju sinni. Kjósi viðskiptavinur að veita ekki persónuupplýsingar er möguleiki á að Viðskiptatengsl geti
ekki útvegað viðkomandi aðila vörur eða veitt þjónustu.  
 
Miðlun persónuupplýsinga
Viðskiptatengsl nýtir aldrei persónuupplýsingar í öðrum tilgangi en þeim sem þær voru safnaðar fyrir.
Fyrirtækið geymir aldrei persónuupplýsingar lengur en nauðsynlegt þykir í samræmi við ákvæði
viðskiptasamninga. 
Viðskiptatengsl miðlar ekki persónuupplýsingum til þriðja aðila nema að fengnu samþykki eða í samræmi
við ákvæði viðskiptasamninga. Viðskiptatengsl er heimilt að miðla persónuupplýsingum til þriðja aðila
(vinnsluaðila) sem er þjónustuveitandi eða verktaki á vegum fyrirtækisins, og þá í þeim tilgangi að ljúka
við verkefni eða veita viðskiptavinum þjónustu eða vöru sem viðskiptavinur hefur gert samkomulag um.
Viðskiptatengsl afhendir vinnsluaðilum einungis þær persónuupplýsingar sem þykja nauðsynlegar til að
ná framangreindum tilgangi. 
Í þeim tilfellum þegar þriðji aðili (vinnsluaðili) fær aðgang að persónuupplýsingum, tryggir Viðskiptatengsl
trúnað og að gögnum sé eytt að vinnslu lokinni. Viðskiptatengsl leigir aldrei eða selur persónulegar
upplýsingar um viðskiptavini.

 
Öryggi gagna
Viðskiptatengsl leggur áherslu á að tryggja að varðveislu persónuupplýsinga sé háttað á öruggan máta.
Viðskiptatengsl tryggir að viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir séu gerðar til að
tryggja mesta öryggi gagna hverju sinni.
 
Persónuverndarstefna Viðskiptatengsla er endurskoðuð reglulega og stefna fyrirtækisins er að vera eins
skýr og berorð um hvernig fyrirtækið safnar persónuupplýsingum og í hvaða tilgangi upplýsingarnar eru
notaðar. Viðskiptatengsl áskilur sér rétt til þess að breyta persónuverndarstefnunni hvenær sem er, án
fyrirvara. Ný útgáfa skal auðkennnd með útgáfudegi. Persónuverndarstefnu Viðskiptatengsl má finna á
www.Vidskiptatengsl.is. Allar fyrirspurnir um meðhöndlun persónuupplýsinga og persónuverndarstefnu.


Viðskiptatengsl skal senda á netfangið vidskiptatengsl@vidskiptatengsl.is.
Persónuverndarstefna fyrst samþykkt 29.05.2018

bottom of page